CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VILA

Vila là thành viên chính thức Hội điện lạnh TP Hồ Chí Minh

Vila là thành viên chính thức Hội điện lạnh TP Hồ Chí Minh

Hội điện lạnh TP. Hồ Chí Minh là tổ chức phi lợi nhuận ngành điện lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập từ năm 2018, cho đến nay Hội không chỉ là nơi cho cá nhân, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, học hỏi về lĩnh vực điện lạnh mà còn là sân chơi ý nghĩa để mọi người cùng tham gia các hoạt động về kinh tế – xã hội, đóng góp cho lợi ích nước nhà.

Bài viết mới

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Call Now Button